Höghållfasta rostfria stål - konstruktion och materialval
Bok, 2000

Författare

Hans L Johannesson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Henrik Widmark

Ämneskategorier

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

ISBN

91-7548-565-6

Mer information

Skapat

2017-10-06