Manufacturing Strategy In A Behavioral Operations Perspective: The People Dimension
Paper i proceeding, 2013

people dimension

operations strategy

operations management

Författare

Nina Edh

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Arni Halldorsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Proceedings for the 20th International Annual EurOMA Conference | Operations Management at the Heart of the Recovery | 7-12 June 2013, Dublin, Ireland.

Styrkeområden

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15