Crystal structures exploring the origins of the broader specificity of Escherichia coli heat-labile enterotoxin compared to cholera toxi
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Åsa Holmner

A Mackenzie

Mats Ökvist

Lena Jansson

Göteborgs universitet

Michael Lebens

Göteborgs universitet

Susann Teneberg

Göteborgs universitet

Journal of Molecular Biology

0022-2836 (ISSN)

Vol. 406 387-402

Ämneskategorier

Medicinska grundvetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-10