Intrinsic Josephson effects in Bi2Sr2CaCu2O8 single crystals : effects of Josephson vortices on critical current and rf induced resonances
Doktorsavhandling, 1999

critical current fluctuations

fluxon modes

Fiske steps

Bi2212

flux-flow

itrinsic Josephson effect

Författare

Niklas Mros

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

ISBN

91-7197-817-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1516

Mer information

Skapat

2017-10-07