Grundvattenavsänkning - Evaluering av lågpermeabla lagers hydrauliska diffusivitet med hjälp av provpumpsdata Del 1
Rapport, 1973

Författare

Leif Carlsson

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Meddelande / Chalmers tekniska högskola, Geohydrologiska forskningsgruppen: 2

Mer information

Skapat

2017-10-08