Hydraulic Hosting of Crushed ores - A feasibility study and pilot-plant investigation on coarse iron ore transportation by centrifugal pumps.
Rapport, 1977

Författare

Anders Sellgren

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series B: 3

Mer information

Skapat

2017-10-08