Joint Source-Channel Coding using Combined TCQ/CPM
Paper i proceeding, 2004

Författare

Zihuai Lin

Chalmers, Institutionen för datorteknik

Tor Aulin

Chalmers, Institutionen för datorteknik

Fifth International ITG Conference on Source and Channel Coding (SCC), January 14 - 16 2004, Erlangen, Germany.

0932-6022 (ISSN)

Vol. 181 311 pp.-

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07