Charge separation in a photosynthetic reaction center
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Bruno Källebring

Institutionen för biokemi och biofysik

N Ivashin

Sven Larsson

Institutionen för fysikalisk kemi

Örjan Hansson

J.Phys.Chem

Vol. 102 5017-5022

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06