FDTD Calculations of mobile phone radiation in the human head
Licentiatavhandling, 2004


Författare

Rudolf Kopecky

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik

Ämneskategorier

Biofysik

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology.: 508

Mer information

Skapat

2017-10-07