Blankets, Candles, Showers, and Thermostats – An Exploration of Residents’ Ways of Staying Warm
Poster (konferens), 2013

Heating

Hot water

User-centred design

Författare

Sara Renström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ulrike Rahe

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Chalmers Energy Conference – The role of energy efficiency. 14-16 May, 2013, Gothenburg, Sweden.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06