Manual för MODEX-MODIM. Ett datorprogram för simulering av dynamiska förlopp i förankringskablar.
Rapport, 1983

Författare

Jan Lindahl

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series B: 43

Mer information

Skapat

2017-10-06