Biomass in the energy system : resource requirements and competition for land
Doktorsavhandling, 2001

food

bioenergy

scenario

Biomass

competition

scarcity

land

energy balance

net energy

water

biofuel

climate change

labor

Författare

Göran Berndes

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Ämneskategorier

Energisystem

ISBN

91-7197-989-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1673

Mer information

Skapat

2017-10-07