La contribution de Kolmogoroven logique intuitioniste
Kapitel i bok, 2004

Författare

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

978-2-7011-3669-1

Mer information

Skapat

2017-10-10