La contribution de Kolmogoroven logique intuitioniste
Kapitel i bok, 2004

Författare

Thierry Coquand

Göteborgs universitet

Lhéritage de Kolmogorov en mathématiques

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

ISBN

978-2-7011-3669-1

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13