Styrsystem för beräkning av styrkommandon till ställdon baserat på distribuerade datorer
Patent, 2002

Uppfinnare

Rikard Johansson

Jan Torin

Chalmers, Institutionen för datorteknik

Kristina Ahlström

Chalmers, Institutionen för datorteknik

Saab AB

SE518927 C2

SE 0001910-9

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15