Determination of 90Sr and the transuranium elements in the event of a nuclear accident
Doktorsavhandling, 1998

transuranium (TRU)

radioanalysis

DMDBTDMA

nuclear accidents

solvent extraction

HDEHP

Cherenkov

<sup>90</sup>Sr

Författare

Ingvar Friberg

Institutionen för kärnkemi

ISBN

91-7197-749-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1462

Mer information

Skapat

2017-10-07