Fluorescence imaging and non-linear spectroscopy for high-pressure catalysis studies and skin cancer demarcation
Doktorsavhandling, 1998

Flourescence imaging

hydroxyl

water formation

&#948

protoporphyrin IX

catalysis

-amonilevulinic acid

platinum

Författare

Fredrik Gudmundson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06