Nanofluidic networks based on surfactant membrane technology
Doktorsavhandling, 2003

nanofabrication

biomimetic

artificial cells

networks

self-assembly

micromanipulation

single-molecule

liposomes

nanofluidic

Surfant membranes

Författare

Mattias Karlsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

Kemi

ISBN

91-7291-295-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1977

Mer information

Skapat

2017-10-08