Heterodyne mixers based on YBa2Cu3O7-δ
Doktorsavhandling, 2003

hot-electron bolometer

high temperature superconductor

pulsed laser deposition

heterodyne detector

submillimeter mixer

Författare

Fredrik Rönnung

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Ämneskategorier

Nanoteknik

ISBN

91-7291-310-X

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1992

Mer information

Skapat

2017-10-08