Models and numerical procedures for fractional order viscoelasticity
Doktorsavhandling, 2003

sparse quadrature

a posteriori error estimate

a priori error estimate

viscoelasticity

adaptivity

fractional calculus

large deformations

integro-differential equation

internal variables

Författare

Klas Adolfsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

91-7291-382-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2064

Mer information

Skapat

2017-10-08