Runaway electrons in tokamak plasmas
Doktorsavhandling, 2003

tokkamak disruption

runaway electron

two-way diffusion equation

Författare

Fredrik Andersson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

91-7291-361-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2043

Technical report - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 462

Mer information

Skapat

2017-10-08