System studies on biofuel production via integrated biomass gasification
Rapport, 2013

second generation biofuels

gasification

industrial integration

Författare

Jim Andersson

Joakim Lundgren

Laura Malek

Christian Hulteberg

Karin Pettersson

Industriella energisystem och tekniker

Elisabeth Wetterlund

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiska processer

Energisystem

Mer information

Skapat

2017-10-08