Single fundamental mode output power exceeding 6 mW from VCSELs with a shallow surface relief
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Josip Vukusic

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Modh

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

IEEE Photonic Technology Lettters

Vol. 16 2 368,370-

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07