The geological conditions for aggregate production, with special focus on blasting and fines production
Doktorsavhandling, 2004

blasting

in situ block size distribution

fines

aggregates

damage

micro crack

fracture

fragmentation

Författare

Mathias Jern

Chalmers, Institutionen för geologi och geoteknik

Ämneskategorier

Geologi

ISBN

91-7291-507-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2188

Mer information

Skapat

2017-10-06