Surface active betaine esters
Doktorsavhandling, 2005

self-assemlbly

cleavable surfactant

cationic surfactant

micellar catalysis

drug delivery

lyotropic liquid cryatal

betain ester

alkaline hydrolysis

Författare

Dan Lundberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7291-614-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2298

Mer information

Skapat

2017-10-08