On microfluidics in biotechnology : new devices and applications
Doktorsavhandling, 2005

drug discovery

patch clamp

microfabrication

microfluids

ion channels

Författare

Johan Pihl

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7291-616-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2298

Mer information

Skapat

2017-10-07