Novel microfluidic methods for studies of ion channel function
Doktorsavhandling, 2005

patch clamp

micro fabrication

ion channels

microfluidics

drug discovery

GABA<sub>A</sub> receptors

memory

Författare

Jon Sinclair

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

91-7291-595-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2277

Mer information

Skapat

2017-10-07