Mission optimized jet engines for a low-signature reconnaissance UAV
Doktorsavhandling, 2005

gas turbine

jet engine

stealth

signature

optimization

uav

Författare

Markus Wallin

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

91-7291-571-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2253

Mer information

Skapat

2017-10-07