Ammonia Selective Catalytic Reduction- Stability, Kinetics and Characterization
Doktorsavhandling, 2013

KB-salen, Kemigården 4, Göteborg
Opponent: Prof. Isabella Nova, Energy Department, Politecnico di Milano, Italy

Författare

Norman Wilken

Kompetenscentrum katalys

Heat of adsorption for NH3, NO2 and NO on Cu-Beta zeolite using microcalorimeter for NH3 SCR applications

Catalysis Today,; Vol. 151(2010)p. 237-243

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Characterization of Active Species in Cu-Beta Zeolite by Temperature-Programmed Reduction Mass Spectrometry (TPR-MS)

Topics in Catalysis,; Vol. 56(2013)p. 201-204

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mechanistic investigation of hydrothermal aging of Cu-Beta for ammonia SCR

Applied Catalysis B: Environmental,; Vol. 111(2012)p. 58-66

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

ISBN

978-91-7385-875-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

KB-salen, Kemigården 4, Göteborg

Opponent: Prof. Isabella Nova, Energy Department, Politecnico di Milano, Italy

Mer information

Skapat

2017-10-07