Elastic wave scattering from corrugated surfaces in anisotropic media
Doktorsavhandling, 2005

corrugated surface

perturbation approach

scattering

anisotropy

ultrasonic waves

null field approach

integral equation

Green's function

Författare

Tatiana Krasnova

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

91-7291-667-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2349

Mer information

Skapat

2017-10-07