Photochemistry and optical forces in surface-enhaced Raman spectroscopy
Doktorsavhandling, 2006

surface-enhanced Raman scattering

optical tweezers

nanoparticles

optical forces

surface-enhanced photochemistry

nanoplasmonics

Författare

Fredrik Svedberg

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

91-7291-799-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2481

Mer information

Skapat

2017-10-07