Palladium catalysis in the synthesis of covalently linked diporphyrins
Doktorsavhandling, 2006

porphyrin

systems

copper-fre sonogashira

donor-bridge-acceptor

sonogashira

cross-coupling

alkynylation

palladium

Författare

Thomas Ljungdahl

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

91-7291-740-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2422

Mer information

Skapat

2017-10-07