Nutritional improvement by lactic acid fermentation : studies on iron availability and postprandial glucose/insulin response
Doktorsavhandling, 2006

insulin response

iron absorption

mineral avaliability

ferrous iron

blood glucose

lactic acid fermentation

caco-2 cells

Författare

Sharon Wang Bergqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

ISBN

91-7291-747-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2429

Mer information

Skapat

2017-10-08