Crash compatibility between road safety barriers and cars
Doktorsavhandling, 2006

crash compability

roadside safety

soil-post interaction

steel model

guardrail

soil model

crash analysis

Författare

Weija Wu

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

91-7291-841-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2523

Mer information

Skapat

2017-10-06