Generation of fines in bench blasting
Licentiatavhandling, 2003

quarry

fines

fragmentation

rock

aggregates

bench blasting


Författare

Victoria Svahn

Institutionen för geologi

1104-9839 (ISSN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Publ. A - Chalmers tekniska högskola, Geologiska institutionen: 104

Mer information

Skapat

2017-10-06