Current Technological Advances in Fuel Spray Imaging
Paper i proceeding, 2013

Författare

Megan Paciaroni

Mark Linne

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Fifth Annual IEEE Green Technologies Conference

2166-5478 (ISSN)

356-361
978-076954966-8 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Energiteknik

DOI

10.1109/GreenTech.2013.61

ISBN

978-076954966-8

Mer information

Skapat

2017-10-08