1/N expansion in orthogonally symmetric field theory
Licentiatavhandling, 1988

Författare

Gunnar Rydnell

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0787655-0