An adaptive finite element method for a linear parabolic problem
Licentiatavhandling, 1988

Författare

Johan Lennblad

Göteborgs universitet

Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

99-0835345-4

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 1988:33

Mer information

Skapat

2017-10-07