Addition of Lithium Diorganocuprates to ortho-substituted Methyl Cinnamates : an NMR investigation
Licentiatavhandling, 1989

Författare

Beritte Christenson

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

99-0841423-2

Mer information

Skapat

2017-10-07