The distribution of threo and erythroforms of arylglycerol-β-aryl ethers in lignins
Licentiatavhandling, 1988

birch lignin

spectroscopy

lignin chemistry

Författare

Sverker von Unge

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

99-0788445-6

Mer information

Skapat

2017-10-08