Dynamic light scattering in polymer electrolytes
Licentiatavhandling, 1988

ion pairing

polymer electrolyte

Raman scattering

intrachain flexibility

Brillouin scattering

structural relaxation

poly(propylene glychol)

ionic conductivity

Författare

Johan Sandahl

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0799537-1

Mer information

Skapat

2017-10-08