Temperaturens påverkan på leras deformationsegenskaper - en laboratoriestudie
Licentiatavhandling, 1987

Författare

Marianne Tidfors

Institutionen för geoteknik med grundläggning

Ämneskategorier

Geoteknik

ISBN

99-0789420-6

Mer information

Skapat

2017-10-08