Antropometriska hjälpmedel för tillverkning av kläder : måttagning - mönster : 1810-1987
Licentiatavhandling, 1987

body measure

antropometri

bar-code

measuring tape

made-to-measure

apparel

clothing

measuring device

Författare

Thure Vigede

Institutionen för textilteknologi

Ämneskategorier

Textil-, gummi- och polymermaterial

ISBN

99-0790348-5

Mer information

Skapat

2017-10-08