Synthesis and electrophilic substitution studies on thienyl, furyl and pyrrolyl 5-methyl 1,3,4,6- tetraaza[3.3.3]cyclazines
Licentiatavhandling, 1988

nitration and iodination

bromination

cyclazine

Författare

Gudrun Gudbjartsdóttir

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

99-0767934-8

Mer information

Skapat

2017-10-08