Experimentell studie för optimal dimensionering av apparater för indunstning av arbetslösningar med hög inkrustbildningsbenägenhet
Licentiatavhandling, 1988

Författare

Nicolas Renne

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

99-0767916-x

Mer information

Skapat

2017-10-08