Raman and Brillouin scattering studies of ion conducting polymers
Licentiatavhandling, 1988

intrachain flexibility

ion conductivity

Raman Scattering

ion pairing

Brillouin scattering

polymer electrolyte

ion mobility

Författare

Staffan Schantz

Institutionen för fysik

Ämneskategorier

Fysik

ISBN

99-0776147-8

Mer information

Skapat

2017-10-06