Strävan efter självförvaltning i Eriksbo : boinflytande och arkitekturaspekter studerade i ett bostadsområde från 1970
Licentiatavhandling, 1988

housing area

popular culture

housing design

management

self management

housing architecture

Författare

Birgit Jadelius Modh

Institutionen för arkitektur, Bostadsplanering

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Arkitektur

ISBN

99-0777463-4

Mer information

Skapat

2017-10-06