Controlled Declassification based on Intransitive Noninterference
Rapport, 2004

Författare

Heiko Mantel

David Sands

Chalmers, Institutionen för datavetenskap

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, ProSec

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Technical report L - Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2004-06

Mer information

Skapat

2017-10-08