Environments as specifications of processes
Licentiatavhandling, 1988

transition system

correctness

deadlock

specification

CCS

testing equivalence

implementation

protocol verification

Författare

Yi Wang

Institutionen för informationsbehandling

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

99-0812455-2

Mer information

Skapat

2017-10-06