Nya katalysatorer för avmetallisering av tunga oljor
Licentiatavhandling, 1988

Författare

Kerstin Lindström

Institutionen för teknisk kemi

Ämneskategorier

Kemiteknik

ISBN

99-0812360-2

Mer information

Skapat

2017-10-06