In search of organic electrical conductors
Licentiatavhandling, 1988

Författare

Ingvar Lagerstedt

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

91-7032-388-7

Mer information

Skapat

2017-10-06